Stortinget redder frivilligsentralene

Når mange gode mennesker jobber mot et felles mål, da kan vi oppnå det meste! I fire år har daglig ledere på landets frivilligsentraler, lokalpolitikere, støttespillere og styret i Norges Frivilligsentraler arbeidet for en reversering av Stortingets vedtak i 2016 som fjernet den økonomiske tryggheten og forutsigbarheten som har ligget til grunn for sentralenes store suksess. I går ble all denne innsatsen belønnet med seier. Stortinget vedtok at tilskuddet til frivilligsentraler igjen skal øremerkes og utbetales over kulturdepartementets budsjett. Norges Frivilligsentraler har de siste fire årene hatt møter med representanter fra alle politiske parti på Stortinget og vi har møtt engasjement og ønske om å hjelpe oss hos dem alle. Vi er dypt takknemlige for den tilliten som blir vist oss og vi gleder oss til å fortsette arbeidet i samarbeide med folkevalgte og kommuner i hele landet. Her kan du lese hva som ble sagt om frivilligsentralene i Stortingsdebatten om kommuneproposisjonen for 2021.
2020 © Sokndal frivilligsentral